Fjellsaging | Wiresaging

I samarbeid med DW Teknikk tilbyr vi wiresaging / Fjellsaging til kunder i Bergen og omegn. Wiresaging egner seg godt for etablering av sjakter og tunneler.

Ved sprenging av byggegrop kan det sages rundt gropen før sprenging. Dette gir gevinst i form av redusert rystelse til omgivelsene, mindre inngrep i naturen, og betydelig redusert volum som må sprenges og transporteres ut.

Vi i Runen Monsen AS har god kompetanse på wiresaging, og vi kan vise til mange fornøyde kunder i Bergen. Vi har en stor utstyrspark og våre medarbeidere er godt kvalifiserte til å utføre fjellsaging. Har du et prosjekt i Bergen eller omegn, ta kontakt med oss.

Du kan se flere muligheter og spennende prosjekter på www.dwteknikk.no

Vårt mål er å levere arbeid av høy kvalitet og yte god service.

Rask betjening - God kommunikasjon – God veiledning