Hotell Neptun i Bergen

5 Dec 2014

Hotell Neptun i Bergen

For kunde LAB Entreprenør AS: Hotel Neptun utvider og har koblet til Østre Muralmenning 1B. Vi har bistått med betongsaging for tilkobling av hotellets etasjer til det nye bygget. Oppdraget har bestått av utsparinger i dekker og dørutsparinger mellom byggene. En heissjakt er utvidet for universell utforming; Dette har krevd saging og riving av sjaktvegg og dekkeparti i samtlige etasjer. For øvrig kjerneboring for bad og andre tekniske installasjoner.