Boring - Ventilasjonshull - Leiegård i Bergen

5 Dec 2014

Boring - Ventilasjonshull - Leiegård i Bergen

For privatkunde: Kunden pusser opp kjøkken, og ny ventil for avtrekk blir kjerneboret. Denne leiligheten ligger i sentrum og oppdraget vårt består av å skaffe arbeidstillatelse fra veimyndighet, avsperring og skilting, organisering av lift, kjerneboring, montere deksel utvendig, og male dekselet i husets farge.