HMS

Høyt fokus på sikkerhet

Å være betongsager byr på mange risikofaktorer. For å ha en trygg arbeidsplass er vi avhengige av at alle medarbeidere har en god holdning, og evnen til å gjøre gode valg for arbeidsmetoder, og egen helse.

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten legger ledelsen til rette for god ergonomi, beviste valg for egen og andres sikkerhet, og et godt forhold til egen helse.

Fraværet i 2013 var 2,85%.

I 2014 har vi hatt én fraværsskade og totalt én dag fravær på grunn av dette.