OM OSS

Vi ønsker at kunden skal bruke oss som en ressurs og ikke bare et verktøy

Rune Monsen AS eies av Rune Monsen 76% og Frank Morten Hansen 24%

Rune Monsen AS har 13 fast ansatte medarbeidere. 10 Betongsagere/kjerneborere, en sækretær og en formann, i tillegg til daglig leder.

Vi tar oppdrag i Bergensområdet, og i Hordaland fylke. Den største kundegruppen har vi blant entreprenører, industri og sykehus.

Vårt mål er å levere service og arbeid av høy kvalitet. På denne måten skapes langsiktige relasjoner, som danner grunnlag for gjensidig fruktbart samarbeid med både kunder og leverandører.

Daglig leder har over 20 års erfaring med betongsaging. Først 9 år som ansatt, og siden 11 år som daglig leder. Blant våre betongsagere er gjennomsnittlig ansettelsestid 4 år.

For å være en god samarbeidspartner er det viktig å holde seg oppdatert på teknologi og arbeidsmetoder. Nytt utstyr velges først og fremst med tanke på effektivitet og hms.

Våre Kunder
Våre Leverandører